فال حافظ

فال حافظ

خوشا شيراز و وضع بي مثالش
ز رکن آباد ما صد لوحش الله
ميان جعفرآباد و مصلا
به شيراز آي و فيض روح قدسي
که نام قند مصري برد آن جا
صبا زان لولي شنگول سرمست
گر آن شيرين پسر خونم بريزد
مکن از خواب بيدارم خدا را
چرا حافظ چو مي ترسيدي از هجر
خداوندا نگه دار از زوالش
که عمر خضر مي بخشد زلالش
عبيرآميز مي آيد شمالش
بجوي از مردم صاحب کمالش
که شيرينان ندادند انفعالش
چه داري آگهي چون است حالش
دلا چون شير مادر کن حلالش
که دارم خلوتي خوش با خيالش
نکردي شکر ايام وصالش

تعبیر فال : روزگار خوشی در پیش خواهی داشت. قدر لحظات آن را بدان و خداوند را سپاسگزار باش. مغرور و خودپسند نباش و دوستان را از خود نرنجان.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای samfoni.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:samfoni.ir