خبرها

اخبار

خبرها

 برگزار نشست آینده‌ای برای
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نشست علمی ـ تخصصی «گردشگری و اشتغال؛ آینده‌ای برای همه» برگزار شد